با تلاش آتش نشانان حریق منزل مسکونی مهار و از گسترش آن جلوگیری شد

ساعت 7:15 امروز صبح چهارشنبه 11 دیماه

طبق اطلاع به سامانه 125 مبني بر مشاهده دود در منزل مسکونی واقع در خیابان حضرت مهدی (عج)، ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله 3 دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه شماره 5 ،6 و 7 به محل مورد نظر اعزام مي نمايد.

محمدرضا رحیمی معاون عملیات سازمان گفت: اولین گروه از آتش نشانان کمتر از 3 دقیقه به محل حادثه رسیدند که در بدو ورود به محل با صحنه ای مواجه شدند که دود تمام قسمتهای منزل را فراگرفته بود.

وي با اشاره به اینکه در هنگام آتش سوزی مالک در منزل بوده افزود: آتش نشانان خیلی سریع همزمان با اجرای عملیات ایمن سازی،با استفاده از دستگاه تنفسی به داخل منزل رفته و عمليات اطفای حریق را آغاز مي كنند و در کمترین زمان ممکن حریق را مهار نمودند.

رحیمی با بيان اينكه در این حریق خوشبختانه به کسی آسیبی نرسیده ، ادامه داد : آتش نشانان پس از اجرای عملیات تخلیه دود و خنک کردن ، منزل را تحويل عوامل پلیس 110 داده و به ایستگاه خود مراجعت نمودند.