با تلاش آتش نشانان حریق منزل مسکونی مهار شد

با تلاش آتش نشانان حریق منزل مسکونی مهار شد

با تلاش آتش نشانان حریق منزل مسکونی مهار شد

طبق اطلاع به مرکز پیام سازمان از طریق تلفن همراه به سامانه 125 ساعت 20:51 مبنی بر حریق در طبقه همکف  منزل مسکونی بلافاصله 2 دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه شماره 3 به بلوار جمهوری اعزام و با  انجام عملیات ایمن سازی و قطع جریان برق و گاز اقدام به مهار شعله های آتش و از سرایت حریق به دیگر منازل مسکونی جلوگیری نمودند. در این حریق بیش از نیمی از وسایل  و اثاثیه منزل طعمه حریق شد. 

علت  این  حریق از سوی کارشناسان سازمان در دست بررسی می باشد.