با تلاش آتش نشانان حريق منزل مسكوني مهار شد

با تلاش آتش نشانان حريق منزل مسكوني مهار شد

با تلاش آتش نشانان حريق منزل مسكوني مهار شد

با اعلام حريق از طريق تلفن ثابت توسط همسايه ها در روز جمعه سوم خرداد ساعت 11:34 به سامانه 125 سازمان آتش نشاني مبني بر مشاهده دود در پاركينگ منزل مسكوني ، سريعاٌ  2 دستگاه خودرو از ايستگاه شماره8 و4 به جاده فرودگاه روبروي دانشكده شهيد مطهري اعزام كه ابتداء ضمن  ايمن سازي محل و قطع جريان برق و گاز با استفاده از ماده اطفايي آب و كف مبادرت به اطفاء حريق نموده و از سرايت حريق به منازل مسكوني مجاور جلوگيري نمودند .  علت حريق از سوي كارشناسان سازمان در دست بررسي مي باشد