بازهم انفجار گاز خسارت زیاد به بار آورد.

بازهم انفجار گاز خسارت زیاد به بار آورد.

متاسفانه جوان 23 ساله دراین حریق.......

بازهم انفجار گاز خسارت زیاد به بار آورد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی یزد طبق اعلام تلفنی در ساعت 19:12 روز یک شنبه 11/01/87 مبنی بر وقوع انفجار و آتشسوزی در منزل مسکونی واقعدر بلوار صابر یزدی بلافاصله نیروهای عملیاتی ایستگاه 5 به محل اعزام و حریق توسط آتش نشانان مهار گردید.

متاسفانه خسارت زیادی به ساختمان وارد ومستاجر نیز بشدت دچار سوختگی گردید کارشناس سازمان علت این حادثه را بی احتیاطی و نشت سیلندر گاز اعلام نمود.