انفجار سيلندر گاز استيلن حادثه آفريد

انفجار سيلندر گاز استيلن حادثه آفريد

انفجار سيلندر گاز استيلن حادثه آفريد

با مراجعه حضوري فردي به ايستگاه شماره 7 سازمان در روز 22 بهمن ساعت 11:31 و اعلام خبر انفجار سيلندر گاز كاربيد (استيلن )  در كارگاه صافكاري خودرو  واقع در اكرم آباد بيدرنگ پرسنل عملياتي به محل اعزام و مبادرت به اطفاء حريق نمودند و صاحب كارگاه كه دچار سوختگي از ناحيه صورت شده بود را تحويل پرسنل اورژانس نمودند و پس از ارائه  توصيه هاي ايمني  به ايستگاه مراجعت نمودند .

علت اين حادثه  از سوي كارشناسان سازمان در دست بررسي است.