استخدام 62 نفرنیروی عملیاتی درسازمان آتش‌نشانی وخدمات ایمنی شهرداری یزد

استخدام 62 نفرنیروی عملیاتی درسازمان آتش‌نشانی وخدمات ایمنی شهرداری یزد

استخدام 62 نفرنیروی عملیاتی درسازمان آتش‌نشانی وخدمات ایمنی شهرداری یزد

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزدبه منظور تکمیل کادر عملیاتی خود در سطح شهر یزد از میان افراد واجد شرایط ودارای حکم قهرمانی در یکی از رشته های ورزشی استخدام می نماید.

سید محمد میر جلیلی مدیر عامل سازمان در این باره گفت: برای رفع کمبود نیروی عملیاتی در سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد62 نیروی جدید برای کار در این سازمان جذب می‌شوند.

از این تعداد 27 نفر راننده پایه یک و33 نفر مامور آتش نشان وامداد گر و2 نفر کارشناس آتش نشانی خواهند بود

وی افزود: امیدواریم که با رفع کمبود نیروی انسانی در سازمان آتش‌نشانی شهر یزد، این مجموعه بتواند با نیروهای جدید و با بهره‌گیری از علم روز، خدمات خود را ارتقاء دهند.ضمنا متقا ضیان می توانند با مراجعه به سایتwww.sanjesh.org  ویا www.125yazd.ir از تاریخ 22/2/92 نسبت به شرایط احراز مشاغل فوق ونحوه استخدام آگاهی بیشتری کسب نمایند.