اجراي مانور تخليه اضطراري در بيمارستان سيد الشهداء

اجراي مانور تخليه اضطراري در بيمارستان سيد الشهداء

اجراي مانور تخليه اضطراري در بيمارستان سيد الشهداء

به منظور آشنايي كاركنان بيمارستان سيد الشهداء يزد در خصوص نحوه اطفاء حريق و آشنايي آنها با انواع  آتش سوزي و نحوه مقابله با آنها ، واحد آموزش اين سازمان در روز سيزدهم خرداد  با برگزاري دوره  آموزشي تئوري و عملي در آن بيمارستان و با ايجاد 4 نوع حريق ( جامدات ، مايعات ، گازها و الكتريسته ) كاركنان را با نحوه صحيح مهار حريق  با استفاده از مواد اطفايي از قبيل آب ، خاموش كننده پودر و گاز و خاموش كننده دي اكسيد كربن و همچنين قطع  جريان سوخت آشنا نمودند .