آتش سوزی بازار تاریخی یزد با سرعت عمل آتش نشانان مهار شد

آتش سوزی بازار تاریخی یزد با سرعت عمل آتش نشانان مهار شد

آتش سوزی بازار تاریخی یزد با سرعت عمل آتش نشانان مهار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی یزد طبق اطلاع به مرکز پیام ساعت 5 دقیقه بامداد مبنی بر مشاهده دود در مغازه پارچه فروشی واقع در بازار شاهزاده فاضل ، بلافاصله یک دستگاه خودروی اطفای حریق از ایستگاه شماره 6 به محل اعزام که در بدو ورود به محل مشاهده گردید مغازه بزازی مورد حریق واقع گردیده و با توجه به خطر سرایت آتش به سایر واحدهای تجاری ابتدا با ایمن سازی و حمله به کانون حریق عملیات ظرف مدت کوتاهی مهار و مدیریت گردید.

محمد میدانی سرپرست  ایستگاه شماره 6  با اشاره به اینکه در 2 سال اخیر  این دومین حریقی  است که در داخل بازار مذکور به وقوع پیوسته به متولیان مشاغل صنفی توصیه نمود ضمن رعایت نکات ایمنی و نصب خاموش کننده دستی ،سیستم برق رسانی  مغازه را هر 6 ماه یکبار کنترل نمایند .

شایان ذکر است که این سازمان توصیه های ایمنی را در قالب  توزیع کتابچه ، بروشور ، آموزشهای حضوری  و بازدیدهای دوره ایی انجام داده  و به نظر می رسد جهت ارتقاء سطح ایمنی بازارها و مراکز تجاری همکاری بازاریان و سایر ارگانها و سازمانهای ذیربط گره گشا باشد.