مهار 5 مورد حريق ضايعات در روز مبعت

مهار 5 مورد حريق ضايعات در روز مبعت

مهار 5 مورد حريق ضايعات در روز مبعت

شهروندان محترم طي تماسهایی به سامانه 125 اين سازمان در روز جمعه هفدهم خردادماه خبر از  وقوع 5 مورد حريق ضايعات در ابتداي بلوار استقلال – كوچه مجتمع مهنور –خيابان امام جنب شركت گوشت – خيابان انقلاب و خيابان امام دادند که سريعاٌ خودروهاي عملياتي از ايستگاههاي سطح شهر به محلهاي اعلام شده عزيمت و ضمن  اطفاء حريق  از گسترش آن به ساير اماكن تجاري  و مسكوني مجاور جلوگيري نمودند .

محمدرضا رحيمي معاون عمليات سازمان  به  همشهريان توصيه نمود كه از آتش زدن ضايعات در معابر  عمومي ، گذرگاها و اماكن متروكه به دليل  ايجاد خطرات زيست محيطي و بوي نامطبوع در سطح شهر  جدا خودداري نمايند .