مشاهده رایگان کدها و استانداردهای انجمن حفاظت از حریقNFPA

جهت مشاهده باید در ابتدا توسط یک پست الکترونیکی نسبت به ثبت نام در NFPA اقدام نموده سپس جهت مشاهد استاندارد مورد نظر با ورود به سایت NFPA و مراجعه به قسمت استانداردها و کدها بر روی Free access کلیک می نمایید.  

از همه سایت ها ، وبلاگ ها خواهشمند است جهت ارتقاء سطح دانش حفاظت از حریق این مطلب را از طریق وب انتشار دهند.

 

 

منبع