برگزاري سومين جلسه ستاد مديريت بحران شهرداري يزد

برگزاري سومين جلسه ستاد مديريت بحران شهرداري يزد

برگزاري سومين جلسه ستاد مديريت بحران شهرداري يزد

اين جلسه با حضور مدير عامل سازمان آتش نشاني ، كارشناسان محترم شركت مهاب و ساير اعضاي ستاد مديريت بحران شهرداری در تاريخ هفدهم شهريور در ساختمان مركزي اين سازمان برگزار گرديد .

هدف از برگزاري اين نشست بررسي مشكل آبگرفتگي معابر سطح شهر در مواقع باراني ، دفع آبهاي سطحي و همچنين جمع آوري نخاله هاي مخازن  سيل بند بود.

در اين جلسه مقرر گرديد برآورد هزينه اوليه در خصوص  حمل نخاله ها انجام  و روند پيشرفت طرح دفع آبهاي سطحي انجام گيرد كه در اين خصوص  پيشنهاداتي ازطرف اعضاء ارائه گرديد  .