برگزاري جلسه توديع ومعارفه سرپرستان ايستگاها

برگزاري جلسه توديع ومعارفه سرپرستان ايستگاها

برگزاري جلسه توديع ومعارفه سرپرستان ايستگاها

جلسه توديع ومعارفه سرپرست ايستگاهها  در روز چهاردهم مهر  با حضور معاونت عمليات ، مسئول آموزش و پيشگيري و  روساي ايستگاه ها در دفتر مديرعامل برگزار گرديد.

 در ابتداي جلسه سيدمحمد ميرجليلي   از زحمات صادقانه آقاي محمدرضا عزيزي سرپرست ايستگاههای شماره 3 و4   كه به درجه  بازنشستگي  نائل آمده اند تقدير و تشكر نمود .

مدير عامل سازمان  افزود ، بهبود كيفيت خدمات سازمان به شهروندان در رابطه با مسائل ايمني و آتش نشاني و  همچنين رسيدن به موقع پرسنل به محل حادثه با اجراي  عملكرد مناسب و  برنامه ريزي صحيح و مستمر از اهداف مهم  سازمان آتش نشاني  مي باشد .

وي در ادامه بر فعاليت بيشتر  كاركنان   در حوزهاي  عمليات ، آموزش و پيشگيري  بر  همكاري و مشاركت  تنگاتنگ كليه پرسنل تا رسيدن به  شرايط استاندارد تاكيد نمود . 

در پايان جلسه سرپرستان جديد  ايستگاههاي فوق   معرفي گرديد .