اطلاعيه‌ سازمان سنجش درباره‌ تاريخ‌، نحوه‌ پرينت‌ كارت‌ و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون ‌ استخدامي سازمان شهرداريهاي كشور در سال 1392

اطلاعيه‌ سازمان سنجش درباره‌ تاريخ‌، نحوه‌ پرينت‌ كارت‌ و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون ‌ استخدامي سازمان شهرداريهاي كشور در سال 1392

اطلاعيه‌ سازمان سنجش درباره‌ تاريخ‌، نحوه‌ پرينت‌ كارت‌ و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون ‌ استخدامي سازمان شهرداريهاي كشور در سال 1392

ضمن‌ آرزوي‌ موفقيت‌ براي‌ خواهران‌ و برادران‌ داوطلبي‌ كه‌ درآزمون‌ استخدامي سازمان شهرداريهاي كشور در‌ سال 1392 ثبت‌ نام‌ نموده‌ اند، بدين‌ وسيله‌ به‌اطلاع‌ مي‌رساند آزمون در صبح وعصر روز جمعه مورخ 14/4/1392 در 8 استان (به شرح جدول مندرج در بند «د» اين اطلاعيه) برگزار خواهد شد.كارتهاي شركت در آزمون براي كليه داوطلبان از روز سه شنبه مورخ 11/4/1392 براساس‌ مندرجات‌ بند « الف‌» اين‌ اطلاعيه‌ بر روي سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org  قرار مي‌گيرد و داوطلبان پس از پرينت كارت شركت در آزمون، در صورت وجود نقص احتمالي مي‌بايستي به آدرس مندرج در بند «د» اين اطلاعيه مراجعه نمايند.

الف‌ - نحوه‌ و زمان پرينت كارت شركت در آزمون

 

   كارتهاي‌ شركت در آزمون‌ كليه داوطلبان از روز سه شنبه مورخ 11/4/1392 براي مشاهده و پرينت بر روي سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org  قرارخواهد گرفت. لذا كليه‌ داوطلبان‌ متقاضي شركت‌ در آزمون‌، براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد در تاريخ تعيين شده به شرح فوق به سايت سازمان سنجش به نشانی: www.sanjesh.org مراجعه و با وارد نمودن اطلاعات درخواستي يك نسخه پرينت از كارت شركت در آزمون تهيه نمايند. بنابراين داوطلبان براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد منحصراً به روش فوق اقدام و براساس نيمروز برگزاري ، تاريخ و آدرس تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت‌كارت شركت در آزمون و همچنين اصل كارت ملي ويا اصل‌شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است.

ب- داوطلبان چنانچه درخصوص مندرجات كارت شركت در آزمون مغايرتي مشاهده نمودند، لازم است به شرح زير اقدام نمايند.

1- با توجه به اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون ، چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي 1 ،2،  4، 5، 6، 8، 11 ،12، 13، 14و 15(شامل نام خانوادگي و نام، سال تولد، شماره شناسنامه‌، كد ملي ، دين ، تاريخ فارغ التحصيلي، سهميه ايثارگري، معلولين عادي و محل جغرافيايي مورد تقاضا جهت استخدام ) كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور از طريق لينك مربوط حداكثر تا تاريخ 14/4/92 منحصراً به سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org مراجعه و با ورود به قسمت ويرايش اطلاعات، نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند. شايان ذكراست چنانچه موارد اصلاح شده مغاير با ضوابط آزمون باشدمورد يا موارد اصلاحي لحاظ نخواهد شد و در صورتيكه نسبت به بندهاي 3، 9 و 10 (جنس، رشته شغلي مورد تقاضا و مقطع تحصيلي) تفاوتي مشاهده نمودند ضروري است در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه  مورخ 12 و 13/4/92 از ساعت 8:00 الي 12:00 و 14:00 الي 18:00 به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه­ي رفع نقص براساس جدول مندرج در بند «د» مراجعه نمايند.

2- چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب فاقد عكس مي باشد و يا عكس روي كارت داراي اشكالاتي از جمله ، واضح نبودن عكس واشتباه عكس مي باشد و يا چنانچه موفق به پرينت كارت  شركت در آزمون نشده ايد ضروري است در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه مورخ  12 و 13/4/92 از ساعت 8:00 الي 12:00 و 14:00 الي 18:00 با بهمراه داشتن 2 قطعه عكس 4 ´ 3 و كارت ملي يا شناسنامه عكسدار شخصاً به باجه رفع نقص‌حوزه مربوطه (براساس جدول مندرج در بند «د») مراجعه نمايند و موضوع را دنبال نموده تا مشكل برطرف گردد.

 

ج- تذكرهـاي مـهم:

1- همزمان با قرار گرفتن كارت شركت در آزمون بر روي سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org  بمنظور آگاهي بيشتر داوطلبان از ضوابط آزمون ، برگ راهنماي شركت در آزمون نيز بر روي سايت قرار داده مي شود تا هر داوطلب با مطالعه دقيق آن براي حضور در جلسه آزمون و پاسخگويي به سوالات اقدام نمايند. در صورت ضرورت داوطلبان مي­توانند از آن پرينت تهيه نمايند.

2- در زمان حضور درجلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون‌، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار الزامي است.

3- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون بايد علاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار، چند مداد سياه نرم پررنگ ، مدادتراش ، مداد پاكن و يك سنجاق و يا سوزن به همراه داشته باشد.

4- درب‌هاي ورودي حوزه هاي امتحاني صبح راس‌ ساعت‌ 00/8 (هشت صبح) و در نوبت عصر ساعت 30/14 ( دو و نيم  بعدازظهر) بسته خواهد شد و لذا به داوطلبان توصيه مي‌شود قبل از بسته شدن درهاي ورود به جلسه آزمون در جلسه آزمون حاضر باشند. شروع فرآيند برگزاري آزمون در نوبت صبح راس‌ ساعت‌ 30/8 (هشت و نيم صبح) و در نوبت بعدازظهر راس ساعت 00/15 (3 بعدازظهر) مي باشد. لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درب سالن هاي امتحاني به حوزه امتحاني ممانعت بعمل خواهد آمد.

5- داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافي از جمله ماشین حساب، كيف دستي، ساك دستي، پيجر، تلفن همراه، بي سيم، جزوه، كتاب، هرگونه  نت و يادداشت و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه آزمون اكيداً خودداري نمايند.

6- باتوجه به اينكه داوطلبان مي­بايستي در زمان ثبت نام نسبت به مطالعه و رعايت شرايط و ضوابط مندرج در آگهي استخدامي ( از قبيل تناسب رشته شغلي با نوع جنسيت پذيرش و رشته تحصيلي‌ و .. ) اقدام مي­نمودند، لذا چنانچه در هر مرحله از آزمون مشخص شود داوطلب فاقد شرايط لازم مي باشد، مسئوليت ناشي از عدم رعايت شرايط و ضوابط به عهده داوطلب ميباشد.

 د‌ - جدول نام استان و شهر برگزاري آزمون و آدرس محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون :

رديف

نام استان برگزاري آزمون و رفع نقص

نام شهر برگزاري آزمون و رفع نقص

آدرس محل رفع نقص كارت شركت در آزمون

1

البرز

كرج

كرج – انتهاي رجايي شهر – بلوار موذن – دانشگاه آزاد اسلامي – ضلع جنوبي دانشگاه

2

فارس

شيراز

شيراز – خيابان ساحل غربي – مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز

 3

چهارمحال و بختياري

شهركرد

شهركرد – رحمتيه – دانشگاه آزاده واحد شهركرد – ساختمان اداري

4

يزد

يزد

يزد – بلوار دانشگاه – پرديس اصلي دانشگاه يزد – جنب بانك تجارت

5

قم

قم

قم – پرديسان – درب ورودي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم

6

اصفهان

اصفهان

اصفهان-خيابان توحيد- بعد از مجتمع فرشچيان- كوچه امامت - مركز آموزش جهاد دانشگاهي

7

تهران

اسلامشهر

اسلامشهر – ميدان نماز – خيابان ادارات (صيادشيرازي)- دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر

رودهن

رودهن – بلوار شهيد مطهري – مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن

8

كرمانشاه

كرمانشاه

كرمانشاه- طاق بستان- باغ ابريشم- پرديس دانشگاه رازي- دانشكده علوم

تذكر مهم: آدرس دقيق محل برگزاري آزمون در كارت شركت در آزمون داوطلبان درج گرديده است.

 

منبع خبر