4 واحد منزل مسکونی طعمه حریق شد

4 واحد منزل مسکونی طعمه حریق شد


4 واحد منزل مسکونی طعمه حریق شد

آتش نشانان در 24 ساعت گذشته در عملیات مهار حریق 4 واحد مسکونی در خیابان امام (ره) ، حسن آباد ، خیابان شهيد مطهری و شهرک دانشگاه شرکت نمودند .

ستاد فرماندهی  با دریافت  این گزارشات مردمی در ساعا ت  14:19-17:59-23:42 و 10 دقیقه بامداد روز نهم و دهم فرورین  به سامانه 125  این سازمان بلافاصله  5 دستگاه خودرو  عملیاتی  را  از ایستگاههای سطح شهر  به  محل های فوق اعزام و ضمن   اطفاء حریق  از گسترش آتش جلوگیری نمودند . شایان ذکر است در یک مورد  آتش نشانان صاحبخانه را از میان شعله های آتش به بیرون منتقل و تحویل عوامل اورژانس نمودند.  

آدرس کوتاه :