15مورد آتش سوزی درخت در اردیبهشت

15مورد آتش سوزی درخت در اردیبهشت


15مورد آتش سوزی درخت در اردیبهشت

در اردیبهشت ماه سال جاری میانگین هر 2 روز یک مورد حریق درخت به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد اعلام گریده که بیشترین علل آتش سوزی، مربوط به آتش بازی بچه ها و عمدی به وقوع پیوسته است .

مدیر عامل سازمان از شهروندان عزیز درخواست نمود از روشن نمودن آتش در پارکها و فضای سبز و به خصوص در زیر درختان جدا خودداری نموده و برای جلوگیری از آتش سوزی ، ذغال روشن و خاکسترهای به جا مانده را حتما با آب سرد نمایند.

آدرس کوتاه :