یزد خبر// 24 خرداد 1391

یزد خبر// 24 خرداد 1391


یزد خبر// 24 خرداد 1391

 

 

 

حریق در کابین خودرو ایویکو مهار شد