یازدهمین جلسه هم اندیشی رئیس سازمان با مسئولین ایستگاه ها

یازدهمین جلسه هم اندیشی رئیس سازمان با مسئولین ایستگاه ها


یازدهمین جلسه هم اندیشی رئیس سازمان با مسئولین ایستگاه ها

جلسه هم اندیشی با مسئولین ایستگاه ها با حضور 10 نفر از رئیس ایستگاه ها ، معاون عملیات ، معاونت آموزش و پیشگیری و معاون هماهنگی و بازرس سازمان رأس ساعت 13 دیروز یکشنبه 17 دیماه در دفتر رئیس سازمان برگزار شد.

یازدهمین جلسه هم اندیشی با رئیس ایستگاه ها در سال جاری برگزار شد، ابتدا  آتشپاد دوم سیدعباس میرشمسی رئیس سازمان با بر شمردن اهداف و استراتژی های سازمان مبنی بر رعایت نظم و انظباط کاری در ایستگاه ها ، آئین نامه استفاده از تجهیزات قرائت و توضیحات لازم به مسئولین ایستگاهها داده شد.

در ادامه جلسه مقرر شد موارد ذیل در دستور کار قرار گیرد: تست بی سیم دستی توسط رؤسای ایستگاهها انجام شود، تأخیر پرسنل در شیفت کاری حتماً گزارش شود، در حریق های سنگین مدیران منطقه فرماندهی عملیات را به عهده داشته باشند، با توجه به اینکه شهر یزد اخیراً به ثبت جهانی رسیده است مقرر شد رئیس ایستگاه 6 ضمن بازدید از بافت تاریخی از کلیه مشکلات موجود مستند تهیه تا به استانداری یزد گزارش شود ، رؤسای ایستگاه ها اهمیت ورزش در آتش نشانی را برای پرسنل تحت امر خود تفهیم نمایند و مشارکت کلیه پرسنل در ورزش الزامی است و همچنین سایر مسائل داخلی با مسئولین ایستگاه ها به گفت و شنود و بحث و تبادل نظر پرداخت.

آدرس کوتاه :