گیر کردن دست کارگر در دستگاه مخلوط کن

گیر کردن دست کارگر در دستگاه مخلوط کن


گیر کردن دست کارگر در دستگاه مخلوط کن

مقارن ساعت 13:37 روز بیست و چهارم  تیر ماه   طی تماس به سازمان آتش نشانی مبنی بر گیر گردن دست راست کارگر در بین تیغه های میکسر( مخلوط کن  صنعتی )  سریعاٌ گروه امداد و نجات از ایستگاه شماره 3 و 5 به همرا ه معاونت عملیات به  بلوار جمهوری انتهای خیابان سلک باف  شرکت تولید  پلاستیک   اعزام و ضمن ایمن سازی محل با استفاده از سنگ برش و ست هیدرولیک اقدام به برش  استوانه جدار خارجی میکسر نموده و  دست کارگر 20 ساله  را آزاد   و با توجه به جراحات وارد شده به انگشتان ،   وی را جهت مداوا تحویل پرسنل اوژانس نمودند .

 

 

آدرس کوتاه :