گچكاري كه فراموش كرده بود فلكه آب را ببندد

گچكاري كه فراموش كرده بود فلكه آب را ببندد


گچكاري كه فراموش كرده بود فلكه آب را ببندد

گچكاري كه فراموش كرده بود فلكه آب را ببندد

 

روابط عمومي سازمان آتش نشاني گزارش مي دهد صاحبخانه اي كه از تجمع آب در زيرزمين منزلش در بلوار دهه فجر مستاصل شده بود با نگراني خواستار كمك فوري به خود شد .

باحضور پرسنل سازمان نسبت به تخليه آب با پمپهاي مكش و تجهيزات مربوطه اقدام شد.

طبق اظهار صاحبخانه  به جهت مسكوني كردن زيرزمين تصميم به سفيد كاري نموده كه در پايان كار گچكار فلكه آب را باز گذارده و آب موجود خسارات نسبتاً بالايي را ايجاد نموده بود. بارها مشاهده شده كه افراد خانواده  فلكه آب را باز مي كنند اما به دلايل مختلفي كه ممكن است حادث شود آب در شيرهاي مربوطه جاري نمي شود و ا فراد فراموش مي كنند كه دوباره فلكه آب را ببندد بعد از ساعتي آب همه جا را فرا مي گيرد و تخريب و زيان ذخيره ساليان خانواده را در خود  غرق مي كند .