گير افتادن دست آشپزي در چرخ گوشت

گير افتادن دست آشپزي در چرخ گوشت


گير افتادن دست آشپزي در چرخ گوشت
    به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد با اعلام گيرافتادن دست فردي در داخل چرخ گوشت واقع در بيمارستان مرتاض به ستاد فرماندهي آتش نشاني در ساعت 8:21 شنبه مورخ 25/10/89 با توجه به نوع حادثه بلافاصله امدادگران از 2 ايستگاه ( ايستگاه هاي شماره 2 و 6 ) به محل اعزام و ابتدا با ايمن سازي محل و ثابت نمودن محل حادثه با استفاده از فك و قيچي هيدروليك اقدام به آزاد نمودن دست فرد مصدوم نمودند . خوشبختانه دراين حادثه دست آشپز 40 ساله سالم از دستگاه چرخ گوشت بيرون آورده شد .
متاسفانه بعضي از كارگاهها و اماكن تجاري بدون در نظر گرفتن نكـات ايمني و رعايت نكردن به اين نكات شاهد چنين حوادثي هستند . لذا به كليه كارفرمايان و دستگاههاي نظارتي توصيه مي گردد دقت و نظارت بيشتري دراين خصوص بعمل آورند . ح