گودبرداري غير اصولي منجر به تخريب منزل همسايه شد

گودبرداري غير اصولي منجر به تخريب منزل همسايه شد

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد، در پی تماس شهروندي با سامانه 125 ساعت 6:05 امروز صبح 9 بهمن ماه و درخواست کمک از آتش نشانان ، ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله ، آتش نشانان ایستگاه شماره 5 و متعاقب آن گروه نجات ايستگاه شماره 6 و 1 را به همراه 4 دستگاه خودروي امداد و نجات به سمت خيابان امام كوچه سيد فتح الدين رضا اعزام کرد.

آتشپاد دوم سيد عباس ميرشمسي رئيس سازمان که خود را به آتش نشانان رسانده بود اظهار داشت : در محل اعلام شده یک منزل مسكوني مشاهده می شد که به علت گود برداري غير اصولي همسايه ریزش کرده بود و خشبختانه قبل وقوع حادثه منزل خالي از ساكنين شده بود.

رئيس سازمان با اشاره به اينكه اين حادثه به جز خسارت مالي به كسي آسيبي وارد نشده است بيان نمود : آتش نشانان پس از ایمن سازی محل حادثه و تحویل به عوامل انتظامی به مأموریت خود پایان دادند.