گزارش فعالیت های نوروزی سازمان آتش نشانی یزد

گزارش فعالیت های نوروزی سازمان آتش نشانی یزد


گزارش فعالیت های نوروزی سازمان آتش نشانی یزد

گزارش فعالیت های نوروزی  سازمان آتش نشانی یزد از تاریخ 25/12/90 الی 13/01/91

 

چاپ و نصب بنر آموزشی  3*4با درج نکات ایمنی در مکانهای اسکان مسافران نوروزی بویژه پارکها به منظور اطلاع رسانی نکات ایمنی

6 عدد

استقرار خودروهای سبک وسنگین در مبادی ورودی شهر ، مکانهای اسکان مسافران و محلهای حادثه خیز

2400 نفر ساعت

تجهیز ایستگاههای سازمان به وسایل رفاهی جهت اسکان مسافران نوروزی

4 ایستگاه

پخش نکات و هشدارهای ایمنی در رابطه با سفر و مسافرت نوروزی از طریق تابلو تبلیغاتی چهارراه 22 بهمن به صورت شبانه روزی

20  پیام

بازدید ایمنی از از اماکن اسکان مسافران نوروزی و مراکز زیارتی و سیاحتی در جهت رفع نواقص ایمنی و مکاتبه با سازمان پارکها و میراث فرهنگی

50 مورد

چاپ و توزیع گاهنامه آموزشی،کتاب و سی دهای آموزشی و بروشور با درج نکات ایمنی وهشدارهای ایمنی در خصوص سفر و مسافرت نوروزی

نشریه 1000نسخه

کتاب 3000 جلد

بروشور 3000  نسخه

فراخوان آتش نشانان داوطلب در امر آموزش و بازدید  از مراکز تفریحی و تجمعی

45 نفر

استقرار و گشت موتورسیکلت به همراه کپسول اطفاء حریق و مراجعه به مراکز تفریحی ، تجمعی ، زیارتی و اماکن تاریخی

2 دستگاه

پذیرش و اسکان همکاران شاغل در سازمان آتش نشانی  دیگرشهرها با هماهنگی واحد حراست سازمان

67 نفر

کارشناسی و علت یابی حریق در ایام نوروز

9 مورد

لغو مرخصی های پرسنل عملیاتی و آماده باش از تاریخ 25/12/90 الی 15/1/91

137 نفر

کشیک پرسنل اداری ار تاریخ 26/12/90 الی 13/1/90از ساعت 7 لغایت 21

17 نفر

ثبت حوادث و آمار و اطلاعات در سایت سازمان وارسال به اصحاب رسانه در ایام نوروز

7مورد

شرکت پرسنل عملیاتی در اطفاء حریق و امداد ونجات در ایام نوروز

(از 1/1/91 لغایت 13/1/91)

97 مورد

­­­