گزارش فعالیت های نوروزی سازمان آتش نشانی یزد

گزارش فعالیت های نوروزی سازمان آتش نشانی یزد

گزارش فعالیت های نوروزی  سازمان آتش نشانی یزد از تاریخ 25/12/90 الی 13/01/91

 

چاپ و نصب بنر آموزشی  3*4با درج نکات ایمنی در مکانهای اسکان مسافران نوروزی بویژه پارکها به منظور اطلاع رسانی نکات ایمنی

6 عدد

استقرار خودروهای سبک وسنگین در مبادی ورودی شهر ، مکانهای اسکان مسافران و محلهای حادثه خیز

2400 نفر ساعت

تجهیز ایستگاههای سازمان به وسایل رفاهی جهت اسکان مسافران نوروزی

4 ایستگاه

پخش نکات و هشدارهای ایمنی در رابطه با سفر و مسافرت نوروزی از طریق تابلو تبلیغاتی چهارراه 22 بهمن به صورت شبانه روزی

20  پیام

بازدید ایمنی از از اماکن اسکان مسافران نوروزی و مراکز زیارتی و سیاحتی در جهت رفع نواقص ایمنی و مکاتبه با سازمان پارکها و میراث فرهنگی

50 مورد

چاپ و توزیع گاهنامه آموزشی،کتاب و سی دهای آموزشی و بروشور با درج نکات ایمنی وهشدارهای ایمنی در خصوص سفر و مسافرت نوروزی

نشریه 1000نسخه

کتاب 3000 جلد

بروشور 3000  نسخه

فراخوان آتش نشانان داوطلب در امر آموزش و بازدید  از مراکز تفریحی و تجمعی

45 نفر

استقرار و گشت موتورسیکلت به همراه کپسول اطفاء حریق و مراجعه به مراکز تفریحی ، تجمعی ، زیارتی و اماکن تاریخی

2 دستگاه

پذیرش و اسکان همکاران شاغل در سازمان آتش نشانی  دیگرشهرها با هماهنگی واحد حراست سازمان

67 نفر

کارشناسی و علت یابی حریق در ایام نوروز

9 مورد

لغو مرخصی های پرسنل عملیاتی و آماده باش از تاریخ 25/12/90 الی 15/1/91

137 نفر

کشیک پرسنل اداری ار تاریخ 26/12/90 الی 13/1/90از ساعت 7 لغایت 21

17 نفر

ثبت حوادث و آمار و اطلاعات در سایت سازمان وارسال به اصحاب رسانه در ایام نوروز

7مورد

شرکت پرسنل عملیاتی در اطفاء حریق و امداد ونجات در ایام نوروز

(از 1/1/91 لغایت 13/1/91)

97 مورد

­­­