گزارش تصویری وداع مردم دارالعباده با امام جمعه فقید یزد

گزارش تصویری وداع مردم دارالعباده با امام جمعه فقید یزد


گزارش تصویری وداع مردم دارالعباده با امام جمعه فقید یزد