گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر شهید میرحسینی در یزد

گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر شهید میرحسینی در یزد

گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر شهید میرحسینی در یزد