گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر شهید میرحسینی در یزد

گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر شهید میرحسینی در یزد


گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر شهید میرحسینی در یزد

گزارش تصویری از مراسم تشییع پیکر شهید میرحسینی در یزد


 

 

 

آدرس کوتاه :