گزارش تصویری از روند برگزاري كلاس هاي آموزشی نيروهاي جديدالاستخدام

گزارش تصویری از روند برگزاري كلاس هاي آموزشی نيروهاي جديدالاستخدامآدرس کوتاه :