گاز در استان تهران 19 قربانی گرفت

گاز در استان تهران 19 قربانی گرفت


گاز در استان تهران 19 قربانی گرفت

گاز در استان تهران 19 قربانی گرفت

بهنقل از روزنامه ایران و بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی تهران 19 تن از مردم استان تهران به دلیل مسمومیت با گاز منو اکسید کربن جان خود را از دست دادند.بر اساس این آمار 22 دی ،5 مرد ویک زن ،23 دی،5مرد و4 زن و24 دی نیز 4 مرد بر اثر گاز گرفتگی جان باختند.

   مرگ بی صدای 8 یزدی
مدیر عامل ساز مان آتش نشانی وخدمات ایمنی یزدهم از مرگ هشت تن بر اثر استنشاق گاز منو اکسید کربن خبر داد. سید حسن حیدری گفت:دو کودک دو زن وچهار مرد جوان طی هفته اخیر جان سپردند . مهندس حیدری همچنین گفت مردم باید از تبدیل وسایل نفت سوز به گاز سوز واستفاده از وسایل گرمایشی غیر استاندارد بپر هیزند. استفاده نکردن از بخاریهای بدون دود کش در فضای بسته ومسکونی،بخاریهای مستعمل ودارای نقص فنی ، استفاده از دوکش وکلاهک جهت بخاری وآبگرمکن از دیگر توصیه های مدیر عامل سازمان آتش نشانی یزد به مردم است.