گاز باعث انفجار و آتش سوزي خودروي پيكان شد

گاز باعث انفجار و آتش سوزي خودروي پيكان شد


گاز باعث انفجار و آتش سوزي خودروي پيكان شد
       به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد با اعلام انفجاروآتش سوزي خودرو پيكان در ساعت 12:54 دوشنبه مورخ 17/3/89 واقع در ميدان امام حسين آتش نشانان ايستگاه شماره يك به محل اعزام و حريق در همان لحظات اوليه كنترل گرديد . با توجه به بررسيهاي بعمل آمده به نظر مي رسد حريق به علت نشت گاز از سيلندر 11 كيلوئي گاز و جمع شدن آن در صندوق عقب و متعاقب آن انفجار و آتش سوزي بوده است . متاسفانه دراين حادثه راننده دچار سوختگي شده بود كه تحويل نيروهاي اورژانس گرديد .
 
 سرمست مديرعامل سازمان درخصوص اين حادثه اظهار داشت:  
با افزايش دوگانه سوز شدن خودروها شاهد خودروهايي در سطح شهر هستيم كه مخزن گاز اتومبيل را با سيلندر هاي گاز مايع شارژ مي نمايند كه اين كار وقوع خطرات بسياري را به دنبال دارد لذا توصيه مي گردد شهروندان جهت سوخت گيري خودروهاي  گازسوز براي جلوگيري از وقوع چنين حوادثي مي بايست به  پمپ ها ی گاز مراجعه نمايند . ح