کولر آبی در آتش سوخت

کولر آبی در آتش سوخت


کولر آبی در آتش سوخت

با رویت شعله توسط همسایه ها در پشت بام منزل مسکونی واقع در بلوار پاسداران کوچه 29 و اعلام به ستاد فرماندهی سازمان در ساعت 21:33 روز یک شنبه مورخ 93/4/1 آتش نشانان ایستگاه شماره 2 کمتر از 3 دقیقه به محل اعزام و با قطع برق و آبرسانی سریع به پشت بام حریق کولر آبی را مهار نمودند. آتش سوزی کولر باعث دودزدگی اتاق و پذیرائی ساختمان گردید.علت حریق اتصالی موتور کولر گزارش گردیده است. 

میرجلیلی مدیر عامل سازمان از شهروندان عزیز درخواست نمود برای پیشگیری و مقابله با این گونه حوادث و اطمینان بیشتر ،سرویسهای دوره ای توسط تعمیرکاران و نمایندگی های مجاز را در دستور کار قرار دهند.