کولر آبی در آتش سوخت

کولر آبی در آتش سوخت

با رویت شعله توسط همسایه ها در پشت بام منزل مسکونی واقع در بلوار پاسداران کوچه 29 و اعلام به ستاد فرماندهی سازمان در ساعت 21:33 روز یک شنبه مورخ 93/4/1 آتش نشانان ایستگاه شماره 2 کمتر از 3 دقیقه به محل اعزام و با قطع برق و آبرسانی سریع به پشت بام حریق کولر آبی را مهار نمودند. آتش سوزی کولر باعث دودزدگی اتاق و پذیرائی ساختمان گردید.علت حریق اتصالی موتور کولر گزارش گردیده است. 

میرجلیلی مدیر عامل سازمان از شهروندان عزیز درخواست نمود برای پیشگیری و مقابله با این گونه حوادث و اطمینان بیشتر ،سرویسهای دوره ای توسط تعمیرکاران و نمایندگی های مجاز را در دستور کار قرار دهند.