کبوتری که موجب برق گرفتگی شد.

کبوتری که موجب برق گرفتگی شد.


کبوتری که موجب برق گرفتگی شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني: در پی اعلام برق گرفتگی در ساعت 21:03 یک شنبه به ستاد فرماندهی آتشنشانی ضمن هماهنگی اولیه با اتفاقات برق نیروها از 3  ایستگاه به محل اعزام و با سرعت عمل امدادگران مصدوم را از مرگ حتمی نجات و به اورژانس تحویل دادند.

گزارش حکایت از آن داشت که نوجوان 14 ساله ای برای گرفتن کبوتر بالای تیر برق رفته و به علت برق گرفتگی دچار سوختگی از ناحیه صورت گردیده بود .

حیدری مدیر عامل سازمان اظهار داشت: علی رغم آموزشها و هشدارهای سازمان و سایر دستگاهها متاسفانه هر سال شاهد این چنین حوادث هستیم که جهت جلوگیری، همکاری و نظارت بیشتر خانواده ها و سایر ارگانها بسیار حائز اهمیت خواهد بود .