کاوشگر گنج در دام مرگ

کاوشگر گنج در دام مرگ


کاوشگر گنج در دام مرگ

با تماس تلفنی در ساعت 3:20 بامداد روز شنبه مورخ 93/3/7 و اعلام حادثه چاه در خیابان فهادان ،امدادگران ایستگاه شماره 5 و 6 به محل اعزام گردیدندکه مشاهده شد جوانی که ظاهرا در جستجوی گنج بوده به دلیل نامعلومی در چاه فوت گردیده، نیروها وی را به بیرون از چاه منتقل و تحویل نیروهای حاضر در محل دادند. 

آدرس کوتاه :