کارگر جوان در شعله های آتش سوخت .

کارگر جوان در شعله های آتش سوخت .


کارگر جوان در شعله های آتش سوخت .

به گزار ش روابط عمومی سازمان آتش نشانی در پی تماس تلفنی در ساعت 8 صبح 86/11/27 مبنی بر آتشسوزی در کارخانه تصفیه روغن واقعدر جاده کنار گذر بلافاصله نیروهای سازمان با 2 دستگاه خودرو از ایستگاه شماره 3 به محل اعزام و با توجه  به علت گستردگی حریق ایستگاه شماره 5،4،1 وآتش نشانی زارچ نیز به محل اعزام شدند آتش سوزی پس از 2 ساعت تلاش بی وقفه آتش نشانان مهار گردید.

در این حادثه متاسفانه علاوه بر خسارات مادی قابل توجه یک کارگر جوان نیز به علت بی احتیاطی وعدم رعایت اصول ایمنی جان خودرا از دست داد.

آدرس کوتاه :