کارگاه مبل سازی طعمه حریق شد

کارگاه مبل سازی طعمه حریق شد

با تلاش آتش نشانان حریق کارگاه مبل سازی در اوایل صبح مهار شد .

 

رخداد این حادثه در ساعت 5:45  به ستاد فرماندهی سازمان اتش نشانی اطلاع داده شد و همزمان با اعلام  این خبر به ایستگاهها  ، دو دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه شماره 3  و یک دستگاه خودروی اطفایی از ایستگاه شماره 8 به بلوار جمهوری کوچه شمس اعزام و در بدو ورود با مشاهده دود و شعله، با ایمن سازی و کشیدن نوار خطر در محدوده عملیات با استفاده از ماده اطفایی آب و  پس از 3 ساعت تلاش مضاعف موفق به مهار شعله های آتش و از سرایت حریق به دیگر سالنها  جلوگیری نمودند. در این حریق مقداری چوب، پالت،  فوم  و دیگر وسایل مبل سازی طعمه حریق شد. علت حریق از سوی کارشناسان سازمان در دست بررسی است.