کارگاه رنگرزی طعمه حریق شد

کارگاه رنگرزی طعمه حریق شد


کارگاه رنگرزی طعمه حریق شد

با سرعت عمل آتش نشانان از 4 ایستگاه عملیاتی حریق گسترده در شرکت رنگ و تکمیل پارچه در لحضات اولیه مهار شد .

مرکز فوریتهای 125 این سازمان با دریافت این خبر در ساعت 21:17 روز چهاردهم اسفند  خودروهای  عملیاتی را  از ایستگاه هاي  شماره 5،7،8،9 را به بلوار مدرس اعزام نمود .

آتش نشانان در ابتدا با ایمن سازی محل و شناسایی کانون حریق از چند نقطه به  حریق یورش  و حریق را در کمتر از یک ساعت مهار نمودند .

در این آتش سوزی دیک روغن ، غلطک پارچه ، دستگاه بویلر و استنسر خشک کن طعمه حریق شد .

علت وقوع این حریق از سوی کارشناسان این سازمان در دست بررسی است.

آدرس کوتاه :