کارگاه تولیدی MDF طعمه حریق شد

کارگاه تولیدی MDF طعمه حریق شد


کارگاه تولیدی MDF طعمه حریق شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی یزد طبق اطلاع از طریق تلفن همراه به مرکز پیام سازمان در تاریخ 4/12/90 ساعت 15:18مبنی بر حریق کارگاه تولیدی مصنوعات چوبی واقع در جاده قدیم بافق بی درنگ پرسنل اتش نشانی از ایستگاه شماره 7 به محل عزیمت نموده  و به علت گستردگی حریق ایستگاههای شماره 5 ،1،2،3  نيز به محل اعزام و ضمن ایمن سازی محل و شناسایی کانون حریق با بکارگیری  از دستگاه تنفسی مدار بسته و استفاده از ماده اطفایی آب و کف  به داخل حریق رفته و پس از 3 ساعت تلاش موفق شدند شعله های حریق را مهار و از سرایت آن به دیگر واحدهای مجاور جلوگیری نمایند .

محمد رضا رحیمی به صاحبان این گونه مشاغل توصیه نمود ضمن آموزش نکات ایمنی به گارگران ، گارگاه تولیدی خود را مجهز به تجهیزات اعلام و اطفاء حریق نمایند .