کارکنان پلیس راه استان یزد آموزشهای ایمنی را فرا گرفتند

کارکنان پلیس راه استان یزد آموزشهای ایمنی را فرا گرفتند


کارکنان پلیس راه استان یزد آموزشهای ایمنی را فرا گرفتند

 با عنايت به مفاد مندرج در صورتجلسه كار گروه ايمني حمل و نقل و سوانح رانندگي ، سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ضمن اهداء 10 دستگاه خاموش كننده پودر و گاز  جهت نصب در خودروهاي پليس راه استان ،  نسبت به برگزاري کلاس آموزشی  اقدام  نمود .

این کلاس كه با حضور  پرشور پرسنل وظیفه و کادر در تاریخ دوم مهر ماه در محل پليس راه استان زد برگزار گرديد ، شركت كنندگان با انواع ماده سوختنی و انواع خاموش کنندها آشنا و از  نحوه استفاده صحیح  خاموش کننده های دستی و چگونگی اطفاي حریق خودرو در جاده ها را فرا گرفتند .

 

آدرس کوتاه :