کارکنان بیمارستان مجیبیان آموزشهای ایمنی را فرا گرفتند

کارکنان بیمارستان مجیبیان آموزشهای ایمنی را فرا گرفتند


کارکنان بیمارستان مجیبیان آموزشهای ایمنی را فرا گرفتند

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد  ،  کارکنان بیمارستان مجیبیان با حضور درایستگاه شماره 5 این سازمان  مسائل ایمنی و طرز استفاده از خاموش کننده های دستی را فرا گرفتند .

این دوره آموزشی با حضور تعداد حدود 300 نفر از کارکنان این بیمارستان در 2 مرحله و از  تاریخ نونزدهم لغایت بیستم  شهریور بر گزار می گردد .

هدف از بر گزاری این دوره آموزشی  آشنایی پرسنل این بیمارستان با مسائل ایمنی ، شناخت انواع  خاموش کننده ها ،  روش های اطفاء حریق و  طرز استفاده از خاموش کننده های  دستی در لحظات اولیه حریق   بوده است . 

شایان ذکر است که آموزش تئوری  این دوره در  بیمارستان و دوره عملی در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی  برگزار می گردد . 

 

آدرس کوتاه :