چاه، مقني را روانه بيمارستان نمود

چاه، مقني را روانه بيمارستان نمود

مقني 25 ساله  تبعه افغانستان كه در منزلي مسكوني  در حال حفر چاه بود  ، به عمق چاه 12 متري سقوط نمود و دچار جراحت گرديد .

اين حادثه از طريق تلفن همراه در ساعت 14:41 روز جمعه هفتم تير به سامانه 125 سازمان اطلاع كه همزمان  دو دستگاه خودرو امدادي از ايستگاه شماره 5 و 6 به بلوار صابر يزدي اعزام گرديد.

امدادگران در بدو ورود ضمن ايمن سازي محل،  با استفاده از تجهيزات امداد چاه موفق شدند كارگر را از عمق چاه به بيرون انتقال و جهت درمان تحويل پرسنل اورژانس نمايند.