پرنده دریایی در کویر به دام آتش نشانان افتاد

پرنده دریایی در کویر به دام آتش نشانان افتاد


پرنده دریایی در کویر به دام آتش نشانان افتاد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتـش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، با تماس شهروندی از طریق تلفن همراه به سامانه فوریتهای امداد و نجات این  سازمان  مبنی بر مشاهده یک بهله پرنده دریايی در بزرگراه فقیه خراسانی و احتمال اینکه این پرنده در زیر چرخهای خودروهای عبوری تلف شود ، ستاد فرماندهی سازمان  بیدرنگ آتش نشانان را از ایستگاه شماره 3 در ساعت  13:19روز بیستم  آذر به محل مذکور  اعزام نمود  .

آتش نشانان با  استفاه از روشهای خاص خود این پرنده را به دام انداخته و جهت رها سازی در محیط زیست  تحویل پرسنل محیط زیست نمودند .  

آدرس کوتاه :