پرنده دریایی در کویر به دام آتش نشانان افتاد

پرنده دریایی در کویر به دام آتش نشانان افتاد

به گزارش روابط عمومی سازمان آتـش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، با تماس شهروندی از طریق تلفن همراه به سامانه فوریتهای امداد و نجات این  سازمان  مبنی بر مشاهده یک بهله پرنده دریايی در بزرگراه فقیه خراسانی و احتمال اینکه این پرنده در زیر چرخهای خودروهای عبوری تلف شود ، ستاد فرماندهی سازمان  بیدرنگ آتش نشانان را از ایستگاه شماره 3 در ساعت  13:19روز بیستم  آذر به محل مذکور  اعزام نمود  .

آتش نشانان با  استفاه از روشهای خاص خود این پرنده را به دام انداخته و جهت رها سازی در محیط زیست  تحویل پرسنل محیط زیست نمودند .