پركردن پيك نيك داخل آشپزخانه حادثه سازشد

پركردن پيك نيك داخل آشپزخانه حادثه سازشد


پركردن پيك نيك داخل آشپزخانه حادثه سازشد
 

پركردن پيك نيك داخل آشپزخانه حادثه سازشد

 

صاحبخانه اي در آشپزخانه هنگام پركردن پيك نيك دچار سوختگي گرديد. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني انفجار گاز مايع در آشپزخ  نه منزلي واقع در ملاباشي علاوه برخسارت مادي يك نفر مجروح بر جای گذاشت بااطلاع به مركزفوريتهاي 125 پرسنل عملياتي ايستگاه شماره 2 بلافاصله درمحل حاضر و پس از اطفای حریق وايمن سازي محل به ايستگاه مراجعت نمودند رئيس ايستگاه شماره 2 در اين مورد گفت پرکردن كپسولهاي 2 كيلوگرمي باید توسط شركت مربوطه انجام شود به نحوی که  به صورت اتوماتيك فقط 2 كيلوگرم گاز وارد پيك نيك شده وقطع شود اماهنگامي كه به صورت دستي شارژ ميگردد خطاهايي رخ ميدهد كه مهمترين آن وارونه كردن سيلندر گاز بزرگتر ميباشد، در اين صورت گاز به صورت مايع خارج و پس از آن ازطريق سوپاپ مقداري گاز تخليه شده ومحیط را آماده انفجار می کند. در اين حادثه نیز گاز خارج شده از طريق سوپاپ، به اجاق گاز روشن داخل آشپزخانه رسيده و انفجار رخ داده است

آدرس کوتاه :