پرسنل آتش نشانی يزد مجهز به تجهیزات انفرادی شدند

پرسنل آتش نشانی يزد مجهز به تجهیزات انفرادی شدند


پرسنل آتش نشانی يزد مجهز به تجهیزات انفرادی شدند

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، تعداد 119 نفر از پرسنل عملياتي آتش نشانی يزد به تجهیزات ایمنی و انفرادی مجهز شدند .

بر اساس این گزارش این تجهیزات شامل کلاه ،  چکمه ، چراغ پیشانی بند می باشد که با هزینه ای بالغ بر 2 میلیارد ریال خریداری و تحویل نيروهاي عملياتي شده است

آدرس کوتاه :