پرسنل آتش نشانی يزد مجهز به تجهیزات انفرادی شدند

پرسنل آتش نشانی يزد مجهز به تجهیزات انفرادی شدند

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، تعداد 119 نفر از پرسنل عملياتي آتش نشانی يزد به تجهیزات ایمنی و انفرادی مجهز شدند .

بر اساس این گزارش این تجهیزات شامل کلاه ،  چکمه ، چراغ پیشانی بند می باشد که با هزینه ای بالغ بر 2 میلیارد ریال خریداری و تحویل نيروهاي عملياتي شده است