وقوع هفت مورد حريق و حادثه در سطح شهر

وقوع هفت مورد حريق و حادثه در سطح شهر


وقوع هفت مورد حريق و حادثه در سطح شهر

ستاد فرماندهي سازمان اتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد در روز دوم آذر با دريافت 3 مورد گزار ش مردمي در خصوص آبگرفتگي معابر در منطقه آزادشهر ، رحمت آباد و بلوار امام حسين و 2مورد حريق منزل در منطقه امام شهر و خيابان انقلاب و همچنين حريق خودروي پيكان در قسمت موتور واقع در سه راه تعاون و آتش سوزي در اطاق استراحت كارگران در جاده تفت سريعاً  از ايستگاههاي مستقر  در سطح شهر به محلهاي  اعلام شده عزيمت و اقدام به رفع مشكل شهروندان نمودند .

آدرس کوتاه :