وقوع انفجار مهیب در شرکت توزیع گاز مایع

وقوع انفجار مهیب در شرکت توزیع گاز مایع

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی  ، بااعلام خبری به ستاد فرماندهي 125 اين سازمان مبنی بر انفجار در شرکت توزیع گاز مایع در روز بیست ونهم آبان ساعت18:44  بیدرنگ  5 دستگاه خودرو آتشنشانی از ایستگاهای  شماره 9 ، 1، 5 و 8  به محل اعلام شده عزیمت نمودند .

محمد میدانی معاونت عملیات دراین خصوص گفت : با ورود آتش نشانان به محل با توجه به نشت مقدار زیای از گاز مایع در محوطه شرکت  همراه  با شعله و همچنین  انفجار چند عدد بشکه صابون  ، پرسنل عملیاتی  كه به مدت 3 دقيقيه به محل حادثه رسيده بودند ضمن ایمن سازی محل با اقدام به موقع جریان اصلی گاز را قطع و حريق را مهار و از گسترش آن به ديگر نقاط شركت جلوگيري  نمودند این حادثه که با صدای انفجارهمراه بود  موجب تخریب انبار قطعات و اطاق برق این شرکت گردید . وی  علت حادثه را نشت گاز ازلوله مخازن اعلام و افزود خوشبختانه در این حادثه خسارت جانی در پی نداشت .