وقوع انفجار مهیب در شرکت توزیع گاز مایع

وقوع انفجار مهیب در شرکت توزیع گاز مایع


وقوع انفجار مهیب در شرکت توزیع گاز مایع

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی  ، بااعلام خبری به ستاد فرماندهي 125 اين سازمان مبنی بر انفجار در شرکت توزیع گاز مایع در روز بیست ونهم آبان ساعت18:44  بیدرنگ  5 دستگاه خودرو آتشنشانی از ایستگاهای  شماره 9 ، 1، 5 و 8  به محل اعلام شده عزیمت نمودند .

محمد میدانی معاونت عملیات دراین خصوص گفت : با ورود آتش نشانان به محل با توجه به نشت مقدار زیای از گاز مایع در محوطه شرکت  همراه  با شعله و همچنین  انفجار چند عدد بشکه صابون  ، پرسنل عملیاتی  كه به مدت 3 دقيقيه به محل حادثه رسيده بودند ضمن ایمن سازی محل با اقدام به موقع جریان اصلی گاز را قطع و حريق را مهار و از گسترش آن به ديگر نقاط شركت جلوگيري  نمودند این حادثه که با صدای انفجارهمراه بود  موجب تخریب انبار قطعات و اطاق برق این شرکت گردید . وی  علت حادثه را نشت گاز ازلوله مخازن اعلام و افزود خوشبختانه در این حادثه خسارت جانی در پی نداشت .

آدرس کوتاه :