وقتي موتور سيكلت داخل آشپزخانه تعمير مي شود !!!

وقتي موتور سيكلت داخل آشپزخانه تعمير مي شود !!!


وقتي موتور سيكلت داخل آشپزخانه تعمير مي شود !!!

وقتي موتور سيكلت داخل آشپزخانه تعمير مي شود !!!

 

صاحبخانه اي كه از آشپزخانه منزل جهت تعمير موتور سيكلت استفاده کرده بود براثر گاز حاصل از بنزين و روشن بودن آبگرمكن منزل وخود را طعمه حريق كرد. به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني يزد با اطلاع به مركز فوريتهاي امداد ونجات 125 پرسنل عملياتي ايستگاه شماره 4 آتش نشانی بلافاصله در محل حاضر و بااستفاده از آب و كف اقدام به مهار حريق نمودند مديرعمليات سازمان در اين رابطه گفت.بعضي از همشهريان به علت رعايت نكردن نكات ايمني جان خود و خانواده خودرا به خطر مياندازند.وی گفت تعمير موتور سيكلت بايد در فضاي باز و به دور از حرارت و شعله انجام شود.استفاده از بنزين وسایر حلالهاي قابل اشتعال جهت شستشوی قطعات  يكي از عوامل بروز آتشسوزي است و هر جرقه كوچكی مي تواند بنزين را مشتعل سازد.

آدرس کوتاه :