وجود مار صاحب مغازه را وحشت زده كرد

وجود مار صاحب مغازه را وحشت زده كرد


وجود مار صاحب مغازه را وحشت زده كرد

وجود مار صاحب مغازه را وحشت زده كرد

 

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني مشاهده يك حلقه مار زير اجناس  مغازه مالك و مشتريان را وحشت زده كرد. پس از اعلام موضوع به سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني يزد بلافاصله نيروها ي امدادونجات در محل حاضر وباجابجايي كليه اجناس مغازه  اين حيوان موذي را  به دام انداختند. رئيس ايستگاه شماره يك در اين باره گفت بارها مشاهده شده است كه مارها به صورت جفتي در محلي زندگي ميكنند به همين علت بعد از كشف اولين مار بايد براي يافتن جفت مارنيز اقدام كرد. توصيه مي شود شهروندان با مشاهده اينگونه حيوانات موذي قبل از هراقدامي با مركز فوريتهاي امدادي سازمان آتش نشاني يزد 125تماس گرفته وازدست زدن به اقداماتي كه نتيجه معكوس دارد خودداري كند.