واگذاری غرفه سازمان آتش نشانی يزد به بخش خصوصي

واگذاری غرفه سازمان آتش نشانی يزد به بخش خصوصي


واگذاری غرفه سازمان آتش نشانی يزد به بخش خصوصي

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، سيدعباس ميرشمسي مديرعامل سازمان گفت : در راستای رسيدن به يكي از اهداف سازمان كه کسب درآمد پايدار مي باشد ، غرفه ای به مساحت 15 متر مربع در ضلع ورودي ایستگاه ايستگاه شماره 5 به بخش خصوصي (شرکت مهندسی سرداب یزد) براي مدت یکسال از طریق مزایده عمومي واگذار گرديد .

مديرعامل سازمان افزود : مبلغ بهره برداري از این غرفه ساليانه به مبلغ 156،000،000 ریال و جهت ارائه خدمات طراحی و اجرای سیستم های اعلام و اطفای حریق می باشد .

آدرس کوتاه :