واژگونی یک دستگاه خودروی سمند مصدومیت شديد راننده را در پی داشت.

واژگونی یک دستگاه خودروی سمند مصدومیت شديد راننده را در پی داشت.


واژگونی یک دستگاه خودروی سمند مصدومیت شديد راننده را در پی داشت.

واژگونی یک دستگاه خودروی سمند در جاده كنارگذر مصدومیت راننده را در پی داشت.

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد، در پی تماس رانندگان خودروهای عبوری با سامانه 125 و اطلاع رسانی این حادثه، ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی يزد به سرعت آتش نشانان ایستگاه شماره 4 را با 2 دستگاه خودروي عملياتي ساعت 21:56 پنجشنبه شب يازدهم  آذر ماه به جاده كنارگذر روبروي دانشگاه پيام نور اعزام کرد.

محمدرضا رحيمي كه در محل حضور داشت در باره اين حادثه گفت: با رسیدن به محل حادثه مشاهده شد که یک دستگاه خودروی سمند بدلیل نامعلومی از جاده منحرف و پس از  واژگوني روي چهار چرخ مي ايستد و دچار آتشسوزي مي شود .

وی ادامه داد: نیروهای عملیاتی بلافاصله همزمان با ایمن سازی محل حادثه با استفاده از چند رشته لوله آبدهي پرفشار حريق را مهار و راننده كه دچار مصدميت شديد از ناحيه گردن شده بود را تحويل عوامل اورژانس نمودند.