واژگونی کامیون بادمجان صادراتي در جاده كنار گذر

واژگونی کامیون بادمجان صادراتي در جاده كنار گذر


واژگونی کامیون بادمجان صادراتي در جاده كنار گذر

ناتوانی راننده در کنترل کامیون ، واژگونی این خودروی سنگین و مصدومیت راننده آن را در جاده كنار گذر در پی داشت.

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد ، ستاد فرماندهی آتش‌نشانی يزد ، ساعت 5:30 صبح امروز (17 ديماه ) با دریافت خبر وقوع این حادثه بلافاصله آتش نشانان ایستگاه شماره 2 و 9 را به محل حادثه در مسیر جاده كنارگذر در مسير  بندر به تهران اعزام كرد.

محمد ميداني معاون عمليات سازمان در مورد اين حادثه گفت : یک دستگاه خودرو کامیون حامل بادمجان به علت نامعلومي  پس از انحراف از مسیراصلی واژگون و متوقف شده بود.

وی افزود:آتش نشانان بی درنگ پس از ایمن سازی محل حادثه و قطع سیستم برق خودرو، راننده را که از ناحیه سر دچار جراحت شده بود را برای مداوا تحویل عوامل اورژانس دادند و پس از تحويل محل به عوامل راهور به ماموریت خود خاتمه دادند

آدرس کوتاه :