واژگونی خودرو سواري در جاده کنارگذر

واژگونی خودرو سواري در جاده کنارگذر


واژگونی خودرو سواري در جاده کنارگذر

واژگونی خودرو سواري در جاده کنار گذر بعد از امامزاده سلطان مصدومیت چهار نفر سرنشین این خودرو را در پی داشت. به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداري یزد ، طی تماس رانندگان خودروهاي عبوري با سامانه 125 و اطلاع رسانی این حادثه، ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی یزد به  سرعت آتش نشانان ایستگاه هاي شماره 3و4 و 7 ساعت 3:26 سحرامروز 29 ،خرداد ماه به محل مورد نظر اعزام کرد. سیدعباس میرشمسی مدیرعامل سازمان در خصوص این حادثه اظهار داشت : یک دستگاه خودرو سواري آردي با چهار نفر سرنشین پس از انحراف از مسیر اصلی ، واژگون شده بود و 3 نفر از سرنشینان خودرو

سواري قبل از رسیدن آتش نشانان با کمک رانندگان خودروهاي عبوري از خودرو خارج شده بودند .

مدیرعامل سازمان با اشاره به اینکه این عملیات با توجه به نشت بنزین در قسمت موتور خودرو و وجود بخارات بنزین ، هر لحظه احتمال انفجار وجود داشت ادامه داد : نیروهاي عملیاتی بلافاصله با قطع جریان

برق خودرو و نصب علائم هشدار دهنده در مسیر جاده ، محل حادثه را ایمن سازي کرده و یک نفر سرنشین خودرو که محبوس شده بود با استفاده از تجهیزات امداد جاده اي رها و به بیرون از خودرو منتقل و تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل نمودند .

این مقام مسئول اضافه کرد : مصدومین چهار نفر به نامهاي وقار 19 ساله ، رشیدي 38 ساله ، گلبانی 46 ساله و نجاتی 21 ساله بودند و  نیروهاي عملیاتی پس از تحویل محل به عوامل ذیصلاح به مأموریت

خود خاتمه و به ایستگاه هاي خود مراجعت کردند .