واژگونی خودروی پراید 3 نفر را روانه بیمارستان نمود

واژگونی خودروی پراید 3 نفر را روانه بیمارستان نمود


واژگونی خودروی پراید 3 نفر را روانه بیمارستان نمود

خودروی پراید متعلق به آژانس مسافربری  حامل 3 سرنشین در انتهای خیابان امام  چهارراه امام رضا  واژگون  شد .

این حادثه در ساعت 15:38روز دهم شهریور به سامانه 125 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد اطلاع رسانی و یکدستگاه خودرو از ایستگاه شماره 5 به محل اعزام و در بدو ورود با مشاهده اینکه خودرو پراید بر اثر برخورد به  درخت واژگون و به دلیل نشت بنزین امکان آتش سوزی وجود دارد  امدادگران ضمن ایمن سازی  محل و با  استفاده از تجهیزات امداد جاده ای موفق شدند سرنشینان را  از داخل خودرو به بیرون انتقال و جهت درمان تحویل پرسنل اورژانس نمایند .

 

آدرس کوتاه :