واژگونی خودروی وانت پیکان در بلوار محمد تقی بافقی

واژگونی خودروی وانت پیکان در بلوار محمد تقی بافقی


واژگونی خودروی وانت پیکان در بلوار محمد تقی بافقی

 مقارن ساعت 8:07 روز پنجم بهمن ماه ماموران آتش نشانی  از ایستگاه شماره 2 به یاری راننده خودروی وانت پیکان  واژگون شده شتافتند .

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ، امداد گران در بدو ورود با مشاهده خودرويی واژگون شده و محبوس شدن راننده  همزمان با  ایمن سازی محل با استفاده از تجهیزات امداد و نجات جاده اي اقدام به بیرون آوردن راننده  به نام ع – حاجی حسینی 20 ساله نموده و  با توجه به جراحات وارده وی  را تحویل پرسنل اورژانس نمودند .

آتش نشانان پس از انتقال خودرو  به حاشیه امن  بلوار ، عبور و مرور  را برای خودرو ها ی  عبوری هموار نمودند

آدرس کوتاه :